A001_01
A001_02
A001_03
A001_04
A001_05
A001_06
A001_07
previous arrow
next arrow

Keliaudami ir atrasdami naujas vietoves dažnai sulaukiame pagalbos iš įvairių mažosios architektūros elementų, skirtų mus informuoti, nukreipti, leisti pailsėti ar sufokusuoti žvilgsnį į mus supančią aplinką. Šie elementai yra neatsiejama saugomų teritorijų kraštovaizdžio dalis. Projekto apimtyje Kuršių nerijai suprojektuoti įvairūs informacinės sistemos elementai – stendai, rodyklės, kopų viršūnių ženklai, mažosios architektūros elementai ir regyklos ant Meškos galvos kalno, Kormoranų perimvietėje bei Avinkalnyje. Linijos, ritmas ir reljefo formos kartu su vietos spalvine palete pagrindiniai elementai, kurie kuria mažosios architektūros elementų išraišką.

REGYKLOS KURŠIŲ NERIJOJE

Statusas: realizacija

Adresas: Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Tiipologija: regyklos, informacinė sistema, mažoji architektūra

Teritorijos plotas: 320 km2

Užsakovas: Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Projektas rengtas kartu su A.Zavišos labdaros ir paramos fondu